Michal Kindernay

Michael Kindernay

Michal Kindernay jest artystą intermedialnym, kuratorem i performerem. Jego prace często odzwierciedlają kwestie środowiskowe poprzez zastosowanie podejścia technologicznego w odniesieniu do natury. Jego prace obejmują performanse wideo, interaktywne instalacje, eksperymentalne projekty dokumentalne i kompozycje dźwiękowe.

Michal Kindernay uzyskał tytuł licencjata na Wydziale Sztuk Pięknych VUT Brno (2004-2008, warsztaty wideo Petera Rónaia) oraz tytuł magistra w Centrum Studiów Audiowizualnych FAMU w Pradze (2009-2012, warsztaty Miloša Vojtěchovskiego).

Jego wczesne prace obejmują współpracę przy audiowizualnych występach scenicznych (2005, z artystą Milanem Langrem i kolektywem Victory Nox) oraz serię fotografii, filmów i instalacji inspirowanych morfologią owadów. Od 2006 roku pracuje również z wideo na żywo (Opthalmodensis z Petrem Kocourerem, Janem Žalio i Ivo Hosem). W latach 2006-2007 wraz z Lenką Dolanovą zrealizował projekt łączący czeskie miasto Pilzno z dawną czeską dzielnicą Pilsen w Chicago. Wraz z artystą Guyem van Belle prowadził badania nad wzajemnym powiązaniem obrazu, dźwięku i procesów atmosferycznych przy użyciu zmodyfikowanych urządzeń rejestrujących (Noise Calypsos, 2008; Art Pollution Kit, 2009; Wind[cam], 2010).

Jest współzałożycielem organizacji non-profit yo-yo oraz inicjatorem projektu RurArtMap. Był kuratorem w galerii Školská 28 w Pradze. Wykłada w Prague College – MA Fine Art oraz w Centrum Studiów Audiowizualnych (CAS) w Szkole Filmowej i Telewizyjnej Akademii Sztuk Scenicznych (FAMU) w Pradze. Mieszka w Pradze. (2021)

występy
biuro dzwieku sakolowsko
Instalacje dźwiękowe podczas trwania całego festiwalu - Edka Jarząb, Magdaléna Manderlová, Peter Ablinger, Michal Kindernay, Paweł Kulczyński
Instalacje dźwiękowe podczas trwania całego festiwalu - Edka Jarząb, Magdaléna Manderlová, Peter Ablinger, Michal Kindernay, Paweł Kulczyński
Instalacje dźwiękowe podczas trwania całego festiwalu - Edka Jarząb, Magdaléna Manderlová, Peter Ablinger, Michal Kindernay, Paweł Kulczyński
wydarzenia